Random Posts

IMAN BUKAN WARISANIman tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh ibu bapa yang betakwa. jika dilihat Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut di mana menurut pandangan Dahhaq dakan terselamat daripada azab Allah. tetapi disebabkan mereka ingkar akan perintah rasul yang telah diutuskan oleh Allah s.w.t pada zaman tersebut telah menjerumuskan mereka ke dalam neraka.

berada di tempat yang baik dan mulia bukanlah syarat seseorang itu menjadi mulia. tetapi ia adalah berasaskan ketakwaan dan kepatuhan kepada perintah Allah s.w.t. ibu bapa tidak dapat mewarisikan iman dan takwanya kepada anak-anak tetapi ibu bapa memaikan peranan dalam mencorakkan anak-anak untuk beriman dan bertakwa kepada Allah s.w.t.

umat islam mestilah menjaga akhlak, tutur kata, pemakaian dan perkara yang berkait dengan diri untuk menjadikan seseorang itu beriman dengan Allah s.w.t bersabar dan beramallah dengan ajaran islam nescaya akan perolehi kemanisannya.

susana tidak menjanjikan seseorang itu akan menjadi baik ataupun sebaliknya kerana seseorang itu mampu menjadi lebik baik dalam susana buruk atau sebaliknya kerana terbukti bahawa Aisyah tetpa menjadi wanita yang baik walaupun bersuamikan manusia paling jahat di muka bumi dan diingkari kefasikannya.

suka saya highlight di sini bahawa jagalah akhlak, tuturkata, pemakaian dan berkaitan dengan diri kerana dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah selama lamanya.

Post a Comment

0 Comments