Random Posts

Ditegur Sultan Nazrin Tindakan Mahkamah "gelanggang Untuk Tegakkan Benang Yang Basah"

 IPOH - Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menegur perlakuan sesetengah pihak yang m3njadikan mahkamah s3bagai gelanggang untuk menegakkan benang basah terhadap jen4yah yang dilakukan.


Baginda bertitah, mereka yang telah mel4kukan pelbagai jenayah dan dosa ini termasuklah rasuah dan pecah amanah terg4mak terus b3rbohong walaupun telah melafazkan sumpah dengan nama ALLAH untuk bercak4p benar k3tika bersoal jawab di kandang saksi.


"Perbuatan menipu, mencuri, menyeludup, pecah amanah, rasu4h dan lari daripada membayar cukai, merupakan antara perlakuan j3nayah terhadap organisasi, syarikat atau ker4jaan.


"Perlakuan jenayah-jenayah t3rsebut turut m3mberikan implikasi perlakuan dosa terhadap pemegang kepentingan entiti-entiti berkaitan, s4ma ada mereka terdiri daripada pemegang saham, p3milik syarikat atau rakyat sesebu4h negara.


"(Tetapi) sering terjadi k3tika dih4dapkan ke muka p3ngadilan, ins4n yang telah melakukan dosa itu, mencari pelbagai alasan dan menggunakan pelb4gai hujah mahu menafikan perbuatan mereka yang t3lah melakukan dosa.


"Mereka bersedia membayar fi guaman y4ng tinggi yang sering kali pula dibiayai daripada wang yang diperoleh melalui sumb3r jenayah atau hasil daripada perlakuan dosa," titah baginda.


Baginda bertitah demikian pada Majlis Pengurniaan Watikah Pelantikan Hakim-hakim Syariah Negeri Perak dan Anggota M4jlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk) di Kompleks Islam Darul Ridzuan, di sini pada Jumaat.


Hadir sama, Menteri Besar Perak, Datuk Saarani Mohamad dan Yang Dipertua MAIPk, Datuk Seri Mohd Annuar Zaini.


Titah baginda, realiti yang berlaku hari ini m3mberikan gambaran bahawa masih ramai ummah y4ng belum menghayati ajaran Islam sepenuhnya hingg4kan dosa sesama manusia itu dilakukan secara berterusan, berulang malah secara lebih berani.


"Malangnya ketika ini, oleh sebab Islam lebih dijadikan pakaian luaran, ramai insan tidak merasa takut untuk melakukan dosa dan tidak berasa gentar untuk menghadapi seksa kubur d4n azab neraka.


"Setiap insan yang melakukan dosa boleh menipu hakim, mahkamah, peguam, masyarakat dan or4ng ramai, tetapi mereka tidak bol3h menipu dirinya dan tidak boleh menipu ALLAH S.W.T.


"Meskipun secara zahir terl3pas daripada hukuman di dunia, tetapi tidak dapat lari daripada diadili di Mahkamah Rabul Jalil p4da hari k3bangkitan nanti," titah baginda.


Sultan Nazrin turut bertitah, p3rbuatan jenayah tidak d4pat dikurangkan melalui penambahan pegawai penguat ku4sa, mahkamah m4hupun p3njara.


Sebaliknya titah baginda, ia lebih berkesan dit4ngani melalui p3ndekatan meny3maikan nilai-nilai Islam sehingga meres4p dan benar-benar dihayati dalam jiwa s3tiap ins4n yang menyedari b4hawa pada s3tiap masa Malaikat Raqib dan Atid yang juga dis3but Kiraman-Katibin ditugask4n untuk mencatat setiap perbu4tan.


"Insan y4ng berjaya dididik m3nghayati ajaran Islam akan b3rasa tersangat takut untuk melakukan dosa. Apabila lebih ramai insan menghind4rkan diri daripada melakukan dosa, kejadian jenayah akan menurun dan beban k3rja di mahkamah akan bertambah ring4n.


"(Maka) pendekat4n p3ncegahan, menerapkan nilai-nilai Islam sec4ra berkesan, merupakan pendekatan yang wajib dib3rikan fokus dan angka jenay4h yang rendah hendaklah dijadikan pengukur k3jayaan pendidikan dan penerapan nilai-nilai Islam," titah b4ginda.


Dalam majlis b3rkenaan Sultan Nazrin memberi perkenan pelantikan semua Hakim Syariah Mahk4mah Utama, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Negeri Perak.


Baginda turut memp3rkenan buat pert4ma kalinya, l4ntikan dua individu mewakili belia iaitu seorang lelaki dan seorang wanita, sebag4i anggota MAIPk.


sumber:

sinarharian

Post a Comment

0 Comments