Random Posts

Penerima Vaksin akan Menerima RM50K jika berlaku Kesan Sampingan, RM500K jika Meninggal atau HILANG Upaya

 


Pihak Kerajaan telah bersetuju untuk memberikan bantuan khas kewangan bagi kesan mudarat vaksin COVID-19 untuk rakyat serta warga asing.


RM50,000 jika berlaku kesan sampingan yang serius
Pihak Kerajaan amat prihatin terhadap kebajikan rakyat serta penerima vaksin COVID-19 dan terus berusaha bagi meningkatkan k3yakinan masyarakat bagi men3rima vaksin COVID-19.


Jika berlaku kesan sampingan yang serius kepada penerima vaksin COVID-19 yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital, kerajaan akan memberi bantuan khas kewangan sebanyak RM50,000.


RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal atau kematian

Dalam pada itu juga, Bantuan sebanyak RM500,000 turut akan diberikan sekiranya penerima vaksin mengalami hilang upaya kekal ataupun k3matian yang dis3babkan oleh vaksin COVID-19 tersebut.


Pihak Kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan dana permulaan sebanyak RM10 juta di bawah Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara (KWABBN) yang akan diuruskan oleh Ag3nsi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) untuk tujuan bayaran bantuan khas kewangan k3san mudarat vaksin COVID-19 tersebut.


Penubuhan 3 jawatankuasa di peringkat Kementerian

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telahpun menubuhkan 3 jawatankuasa bagi m3mantau dan menilai kes4n mudarat susulan imunisasi serta isu kesel4matan yang berkaitan dengan vaksin.


Antara jawatankuas4nya adalah Jawatankuasa Farmakovigilans Khas bagi Pemantauan Vaksin COVID-19 bagi memantau dan m3nilai kesan mudarat susulan imunisasi (AEFI) dan isu k3selamatan berkaitan vaksin


Jawatankuasa Teknikal Perubatan adalah untuk menentukan sama ada kes permohonan bantuan khas kew4ngan mempunyai hubung kait deng4n vaksin.


Jawatankuasa Induk Bantuan Khas Kw4ngan Kesan Mudarat Vaksin COVID-19 adalah untuk memberi kelulusan bantuan khas kew4ngan berdasarkan keputusan kedua-dua jawatankuas.


Bantuan Khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 ini akan diberikan kepada p3nerima vaksin terkesan s3telah dinilai oleh 3 jawatankuasa terbabit yang mana bay4ran akan dibuat oleh NADMA kepada p3nerima vaksin yang terkesan.Sumber : 

ohmybulan

Post a Comment

0 Comments