Random Posts

Penganut Agama Kristian Dibenarkan Menggunakan "Kalimah Allah"

 KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini, semalam, memutuskan penganut agama Kristian bol3h m3nggunakan kalimah Allah dan tiga perkataan lain, dalam pen3rbitan agama itu, untuk pendidikan dalam komuniti mereka.


Selain kalimah Allah, penggunaan perkataan iaitu solat, Kaabah dan Baitullah juga dibenarkan kepada orang Kristian.


Keputusan kes itu semalam, mengambil masa selama 13 tahun dua bulan, sejak difailkan pada 2008.


Terdahulu pada prosiding itu, Hakim Datuk Nor Bee Ariffin, yang kini Hakim Mahk4mah Rayuan membenarkan tiga pengisytiharan d3klarasi oleh seorang wanita k3turunan Melanau dari S4rawak, Jill Ireland Lawrence Bill.


Nor Bee dalam p3nghakimannya, memb3narkan deklarasi dalam meng4malkan keb3basan beragama yang t3rlindung mengikut Perk4ra 3, 8, 11 dan 12 Perlembagaan Persekutuan.


"Satu deklarasi b4hawa arahan kerajaan yang dik3luarkan oleh B4hagian Kaw4lan Penerbitan dalam KDN (Kementerian Dalam Negeri) bertarikh 1986 adalah sal4h di sisi udang-undang dan tidak berperlembagaan.


"Selain itu, satu dekl4rasi berd4sarkan Perkara 8 Perl3mbagaan Persekutuan bahawa pemohon dijamin hak kes4marataan di sisi undang-undang dan dilindungi dari diskriminasi antara warga negara antara lain, atas alasan-al4san keagamaan dalam pent4dbiran undang-undang," katanya.


Nor Bee berkata, Kabinet pada 1986 tidak meng3nakan sek4tan penuh terhadap keempat-empat perkataan itu, namun KDN mel4ngkaui kuasanya.


Katanya, penggunaan kalimah Allah ketika itu boleh digun4kan oleh gereja dengan syar4t penerbitan itu hanya untuk orang Kristian.


"Dalam kes ini, pih4k kementerian bertindak secara tidak rasional, menyalahi undang-undang dan tid4k wajar.


"Jill Ireland juga meny3diakan afidavit darip4da tiga orang Islam yang menyat4kan bahawa mereka tidak terk3liru dengan penggunaan perkataan itu oleh orang Kristian," katanya.


Katanya, sudah dibuktikan bahawa ap4bila orang Kristian menggunakan Allah untuk tujuan keag4maan, ia tidak m3nimbulkan s3barang kekacauan kepada keselamatan awam.


"Masyar4kat Kristian di Sarawak dan Sabah juga sud4h menggunakan perkataan Allah hampir 400 tahun," katanya.


Sementara itu, Peguam Kanan P3rsekutuan Shamsul Bolhassan, ketika dihubungi, menjelaskan pen3rbitan buku agama atau bahan keagamaan Kristian yang menggunakan empat p3rkataan itu h3ndaklah disertakan dengan penafian (disclaimer) pada kulit buku.


"Kena ada cop penafian 'Hanya untuk penganut Kristian sahaja' dan lambang salib," katanya.


Sebelum ini kes itu terp4ksa ditangguhkan sebanyak 12 kali bagi mencari peny3lesaian di luar mahkamah. B4gaim4napun, kedua-dua pihak gagal menemui kata sepakat.


Dalam prosiding itu, Jill Lawrence selaku pemohon diwakili peguam Lim Heng Seng, Annou Xavier dan Tan Hooi Ping, m4nak4la Shamsul bertindak bagi pihak Menteri D4lam Negeri dan kerajaan selaku responden.


Pada 2008, Jill Ireland m3mfailkan semakan kehakiman untuk menuntut semula lapan cakera padat meng4ndungi kalimah Allah dan relif hak perlembagaannya untuk meng4malkan agamanya dilanggar dengan menyekat atau melarang pengimportan bahan pendidikan.


Pada 2014, Mahkamah Tinggi memb3narkan permohonan Jill Ireland dan memerintahkan supaya k3semua l4pan cakera padat itu dipulangkan, namun tid4k membuat sebarang pengh4kiman meng3nai relif-relif lain yang dimohon.


sumber :

beritaharian

Post a Comment

0 Comments